පළාත් පාලන ඡන්දය ජනවාරි 20-31 අතර දිනක: නාම යෝජනා දෙසැම්බර් 11-20 අතර - මහින්ද දේශප්‍රිය නිල වශයෙන් කියයි

(ලංකා ඊ නිව්ස් -2017.නොවැ.02,  පෙ.ව‍‍‍‍.7.40) එළැඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය ලබන වසරේ ජනවාරි 20 වෙනිදා සිට 31 දක්වා අතර ඉරිදා දිනයක හෝ රජයේ නිවාඩු දිනයක් නොවන දිනයක පැවැත්වෙනු ඇතැයිද නාම යෝජනා ලබා ගැනීම දෙසැම්බර් 11 දා සිට 20 අතර දින 3 හමාරක කාලයක් වනු ඇතැයිද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාගේ අත්සනින් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර තිබේ. 

එම නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන් පහත දැක්වේ.

2017-11- 01 වන දින පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා විසින් පළාත් පාලන ආයතන සභික සංඛ්‍යාව දැක්වෙන ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බව දන්වා ඇති හෙයින් එකී ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම ප්‍රමාද වීමට හේතු වූ බාධා ඉවත් වී ඇත. එබැවින් 2017 නොවැම්බර් 01 වෙනි දින මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලයේදී රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පහත සඳහන් තීරණ වලට එළැඹිණ.

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පණතේ 26 වෙනි වගන්තිය යටතේ තේරීම්බාර නිලධාරීන් විසින් නිකුත් කළ යුතු නාම යෝජනා කාල සීමාව පිළිබඳ දැන්වීම හෙවත් නාමයෝජනා කැඳවීමේ දැන්වීම 2017 නොවැම්බර් 27 දිනයෙන් ආරම්භ වන සතිය තුලදී නිකුත් කිරීමට උපදෙස් දීමට තීරණය කරන ලදී. එම නිශ්චිත දිනය පසුව නිවේදනය කෙරේ. ඒ අනුව නාම යෝජනා කාල සීමාව, එම දැන්වීම නිකුත් කරන දිනයට පසුව එළැඹෙන 14 වන දිනයෙන් ආරම්භ වී 17 වන දින මධ්‍යාහ්න 12 ට අවසන් වීමට නියමිත ය. නාම යෝජනා කාල සීමාව දින 3 හමාරක් පමණක් වන අතර එම කාල සීමාව 2017 දෙසැම්බර් 11 සිට දෙසැම්බර් 20 අතර වනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.

ඡන්ද විමසීම් දිනය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන්නේ, පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනතේ 38 වන වගන්තිය යටතේ නාම යෝජනා කාල සීමාව හා එයට අදාල කටයුතු නිමවීමෙන් අනතුරුව තේරීම් බාර නිලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ලබන ඡන්ද විමසීම් පිලිබඳ ගැසට් නිවේදනය මගිනි. එකී නිවේදනය නිකුත් කරන දිනයේ සිට සති 5 කට නොඅඩු සහ සති 7 කට නොවැඩි කාල සීමාව ඇතුලත ඡන්ද විමසීම පැවැත්විය යුතුය. ඒ අනුව ඡන්ද විමසීම 2018 ජනවාරි 20 දින සිට ජනවාරි 31 අතර තුර ඉරිදා දිනයක් හෝ රජයේ නිවාඩු දිනයක් නොවන දිනයක දී පැවැත්වෙනු ඇත.

ඉහත නාමයෝජනා පිළිබඳ දැන්වීම පළකරනු ලබන දිනය, නාම යෝජනා කාල සීමාව සහ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන දිනය නිශ්චිත වශයෙන් නම් කිරීම ඉදිරි දිනවලදී පවත්වනු ලබන මැතිවරණ කොමිසමේ රැස්වීම් වලදී තීරණය කරනු ඇත. 

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙනුවෙන්

මහින්ද දේශප්‍රිය

සභාපති
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව
2017-11-01 වන දින මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලයේ දී ය.  

---------------------------
by     (2017-11-02 02:26:25)

ඔබගේ කාරුණික පරිත්‍යාගයෙන් තොරව ලංකා ඊ නිව්ස් පවත්වාගෙන යා නොහැක.

Leave a Reply

  0 discussion on this news

News Categories

    අධිකරණ

    අඹයාගේ ඇඹුල

    ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවකට මහජන යෝජනා

    ආනුභාවනන්දගේ ලිපි

    ආරක්ෂක

    උකුස්සා

    කීර්ති රත්නායකගේ ලිපි

    ගානි වාසුහේවාගේ සටහන්

    more